Offcanvas

ที่ตั้ง:

ประเทศไทย

อาชีพที่ ERNI – เชื่อมโยงด้วยสมรรถนะ

เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เราคือบริษัทสัญชาติสวิส และ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เออร์นี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เรามีบริษัทอยู่ในสามทวีป ได้แก่ ยุโรป, อเมริกา และ เอเชีย เราดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์ และ ไทย เราให้บริการด้านการผลิตตามความต้องการของลูกค้าทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เพิ่มจำนวนพนักงาน และเพิ่มกำลังการผลิต สามเท่าในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา และ มีแผนขยายธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยี และ สายการผลิตจากโรงงานในเยอรมนี และ สวิตเซอร์แลนด์ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พนักงานของเรา คือ กุญแจนำไปสู่ความสำเร็จ และปัจจัยสำคัญในการเติบโตทะเยอทะยาน

ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ / ประเมินความต้องการด้านระบบสารสนเทศของ ERNI (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) และแนะนำการซื้อจัดหาและการอัปเกรดที่จำเป็นให้ผู้บริหาร รวมทั้งประสานงานกับทีมไอทีบริษัทในเครือ
 • เชื่อมต่อ DBA กับผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์และแหล่งที่เก็บข้อมูลระบบเพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเชิงรุกที่ทำให้มั่นใจว่าระบบ ERP มีความพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งในองค์กรและทั่วโลก
 • จัดการระบบเครือข่ายไอทีและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ERNI และวางแผนและควบคุมการติดตั้ง (และการอัปเกรดตามความจำเป็น) ของเครื่องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี เพื่อรักษาและให้มั่นใจในความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
 • ดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุน / ผลประโยชน์ของโครงการด้านไอที พร้อมทั้งนำเสนอการวิเคราะห์ (เช่นปรับการใช้จ่าย) ให้แก่ผู้บริหาร
 • เป็นผู้นำโครงการ ERP เพื่อนำโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโมดูลใหม่ใน SAP และ Microsoft Dynamics AX รวมถึงให้การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลรายงานมาตรฐานและสร้างรายงานเฉพาะใน ERP ตามที่ผู้ใช้ภายในองค์กรต้องการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การจัดการสารสนเทศ, วิทยากรคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่จำเป็น (Vmware, Citrix, SAN - และ NAS – Storages, MS Exchange), มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP และ Microsoft Dynamics AX
 • มีความรู้ด้านการจัดการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, เชี่ยวชาญในการจัดการศูนย์ข้อมูลและการกำกับดูแลข้อมูล และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริหารเครือข่ายและการติดตั้งเครือข่าย
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความสามารถในการทำความเข้าใจและแปลงความต้องการและกระบวนการทางธุรกิจเป็นระบบและเทคโนโลยี, มีทักษะในการจัดการโครงการที่ดีและสามารถกำหนดลำดับความสำคัญที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานที่สูงในระดับผู้จัดการฝ่ายไอทีหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (การพูดการอ่านและการเขียน)

   

ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าจ้าง

 • ทุนการศึกษา, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง

 • เบี้ยขยัน, ประกันชีวิต

 • ประกันสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล

 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์, ค่าทำงานล่วงเวลา OT

 • โบนัสประสิทธิภาพ, ส่วนแบ่งผลกำไร, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เราเสนอผลประโยชน์ที่ดึงดูดแก่ผู้สมัครที่มีศักยภาพ และยินดีต้อนรับผู้ที่ต้องการย้ายไปยังภาคเหนือ ของประเทศไทย

อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ 

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

179 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง

51000 ลำพูน

Thailand