Offcanvas
ขับเคลื่อนด้วยความหลงใหล

ร่วมทีมกับเรา

ระดับเริ่มต้น โอกาสที่ ERNI

เราให้โอกาสทางอาชีพแก่พนักงานระดับต้นในการฝึกอบรม และเรียนรู้เพิ่มเติม พนักงานบางคนได้รับทุนการศึกษาจาก ERNI เพื่อศึกษาเพิ่มเติมหลังชั่วโมงทำงานรวมทั้งประสบการณ์การทำงานที่เร่งให้พวกเขาเติบโตในอาชีพ

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

179 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง

51000 ลำพูน

Thailand