Offcanvas

ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทาย และโอกาสในการทำงานที่โรงงานผลิตในประเทศไทย

อาชีพที่ ERNI – เชื่อมโยงด้วยสมรรถนะ

อาชีพของคุณที่ ERNI

ตำแหน่งงานสำหรับมืออาชีพ

ERNI อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน เราเป็นบริษัทสัญชาติสวิส และเป็นบริษัทสาขาของกลุ่มบริษัท ERNI อินเตอร์เนชั่นแนล เราตั้งอยู่ในสามทวีป ได้แก่ ในยุโรป อเมริกา และ เอเชีย เราดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์ และ ประเทศไทย เราให้บริการแก่ลูกค้าในการเป็นผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว

ERNI อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ขยายพื้นที่การผลิต และมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นสามเท่า ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา รวมทั้งแผนขยายฐานการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนจากโรงงานในประเทศเยอรมนี และ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และเพิ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะภูมิภาค พนักงานของเราเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ และเป็นทรัพยากรสำคัญในการเติบโตก้าวไกลต่อไป

บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

179 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง

51000 ลำพูน

Thailand